Vispārējie noteikumi

1. Personas datu apstrādes noteikumi reglamentē galvenos principus un kārtību, kurā balstoties, tiek apstrādāti https://artandwine.club tīmekļa vietnes (SIA "Art and Wine"), (turpmāk – Art and Wine) apmeklētāju personas dati.
2. Personas privātuma aizsardzībai tiek veltīta liela uzmanība, tāpēc ir svarīgi, lai
Art and Wine tīmekļa vietnes apmeklētāji zinātu, kad un kādi dati tiek vākti, uzkrāti, uzglabāti, kā tie tiek izmantoti.
3. Personas dati, kurus mēs uzkrājam, ir tikai tie, kurus jūs pēc savas gribas norādāt Art and Wine tīmekļa vietnē, piekrītot, ka personas dati tiek apstrādāti, balstoties uz šiem noteikumiem.

Personas dati

4. Personas dati ir personas mobila tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese. Informācija, kas nav saistīta ar konkrētu personu, piemēram, Art and Wine tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, personas datu jēdzienā neietilpst.
5. Personas dati tiek izmantoti personas identifikācijas nolūkos, ievērojot LR Personas datu tiesiskās aizsardzības likuma un citu normatīvo aktu noteiktās prasības. Pakalpojumu Izpildītājs nodrošina, ka Pasūtītāja personas dati tiek izmantoti tikai saistībā ar pakalpojuma iegādi un tiešā mārketinga nolūkā.

Personas datu glabāšana un apstrāde

6. Art and Wine tīmekļa vietnes apmeklētāja dati tiek glabāti "Tilda" serverī (vietņu veidotājs www.tilda.cc), kas ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem ir aizsargāts pret datu pazaudēšanu, iznīcināšanu, piekļuvi, nomaiņu vai izplatīšanu. Tomēr, neskatoties uz regulāri veikto kontroli, absolūta aizsardzība no visiem iespējamiem draudiem nav iespējama.
7. Art and Wine tīmekļa vietnes izmantošanas laikā savāktie dati, piemēram, IP adrese, datums, laiks un aplūkotās lapas, tiek uzkrāti statistikas nolūkos. Šāda statistikas datu vākšana neļaus tieši vai netieši noteikt jūsu personas identitāti. IP adrese apmeklētāju identifikācijas nolūkā netiek izmantota.
8. Personas mobila tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese tiek izmantots, lai apstrādātu jūsu pakalpojuma pasūtījumus, izrakstītu finanšu dokumentus (piem., līgumus, faktūrrēķinus), risinātu problēmas, kas saistītas ar pakalpojuma izsniegšanu, informētu apmeklētāju par interesantiem Art and Wine piedāvājumiem, pildītu citas saistības. Šāda datu iegūšana, apstrāde un izmantošana tiek veikta, pamatojoties uz Art and Wine pakalpojuma pirkšanas noteikumiem.

Personas datu nodošana trešajām personām

9. Uzkrātie personas dati netiek nodoti trešajām personām un tiek izmantoti tikai šajos noteikumos paredzētiem mērķiem.

Sīkfailu (Cookies) un interneta monitoringa izmantošana

10. Mārketinga un optimizācijas nolūkos tiek izmantota tīmekļa vietnes "Google Analytics" un "Yandex Metrika" sniegtā iespēja precīzāk novērtēt apmeklētāja darbības tīmekļa vietnē. Šī tīmekļa vietne izmanto "Google Analytics" vietnes analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google Inc. (Google) un "Yandex Metrika", ko sniedz ООО "ЯНДЕКС"(Yandex). Google un Yandex izmanto sīkfailus – teksta failus, kas tiek glabāti jūsu datorā un ļauj veikt tīmekļa vietnes izmantošanas analīzi. Sīkfailu savāktā informācija par darbībām tīmekļa vietnē (ieskaitot jūsu IP adresi) tiks nosūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs un Yandex. Šo informāciju Google un Yandex izmantos, lai novērtētu darbības tīmekļa vietnē, operatoriem paredzētu atskaišu par tīmekļa vietnes aktivitāti sagatavošanai un citu ar tīmekļa vietni un interneta izmantošanu saistītu pakalpojumu sniegšanai. Google un Yandex var nosūtīt šo informāciju trešajām pusēm, ja to prasa likumi vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google un Yandex uzdevumā. Jebkurā gadījumā Google un Yandex jūsu IP adresi nesaistīs ar citiem Google un Yandex rīcībā esošiem datiem. Sīkfaili patstāvīgi neidentificē konkrētu personu. Dati, kas savākti ar sīkfailu palīdzību, vairāk saistīti ar konkrēta datora izmantošanu, nekā ar konkrētu interneta izmantotāju, tomēr jūs varat atteikties no sīkfailu izmantošanas, interneta pārlūkā izvēloties attiecīgus iestatījumus. Tomēr vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādā gadījumā jūs nevarēsiet izmantot visas tīmekļa vietnes sniegtās funkcijas. Izmantojot šo vietni, jūs paziņojat, ka piekrītat jūsu sniegto datu apstrādei, ko veiks Google un Yandex iepriekš aprakstītajos veidos un norādītajiem mērķiem."

Nepilngadīgu personu aizsardzība

11. Bērniem un nepilngadīgām personām līdz 18 gadu vecumam nebūtu jāsniedz personas dati, ja tiem nav vecāku vai aizbildņu piekrišanas. Bērnu personas dati netiek pieprasīti, tie netiek vākti un nodoti trešajām personām.

Informācija

12. Art and Wine tīmekļa vietnes apmeklētājam ir tiesības saņemt informāciju par viņa norādītajiem datiem un izmantot citas viņam sniegtās tiesības.

Privātuma politikas grozīšana

13. Personas datu apstrādes noteikumi var tikt daļēji vai pilnībā grozīti. Personas datu apstrādes noteikumu papildinājumi vai grozījumi stājas spēkā no to publicēšanas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti Art and Wine tīmekļa vietnē.
14. Ja jūs nepiekrītat jaunajai Personas datu apstrādes noteikumu redakcijai, jums ir tiesības no tās atteikties rakstiski ar nosacījumu, ka jūs zaudējat tiesības izmantot
Art and Wine tīmekļa vietnes pakalpojumus.
15. Ja pēc Personas datu apstrādes noteikumu papildināšanas vai grozīšanas jūs arī turpmāk izmantojat Art and Wine tīmekļa vietnes sniegtos pakalpojumus, uzskatāms, ka jūs piekrītat jaunajai redakcijai
Made on
Tilda